Mae model rheoli cychwynnol yn dangos dau gam ymlaen, un yn ôl

Ar y dechrau, nid oedd dim byd, dydw i ddim hyd yn oed yn cofio beth oedd fel pan benderfynais i ddechrau gyda siop ar-lein. I ddweud y gwir, doeddwn i ddim yn darganfod beth i'w werthu, nid oeddwn yn trafferthu gyda'r cyflenwyr, dechreuais yn gwbl heb strategaeth a dim arian. Dwi ddim yn deall sut y gallwn fod mor ddi-hid. Dychmygwch nad oedd gen i ddiddordeb hyd yn oed yn yr hyn ...

1 blwyddyn o gysylltiad yr ydym wedi bod y tu ôl - sut wnaethom ni syrthio?

Pryd wnaethom ni lansio marchnata cysylltiedig? Ar gyfer marchnata cysylltiedig, rwyf wedi bod yn penderfynu am amser cymharol hir, fel yr wyf wedi ysgrifennu yn un o'r erthyglau blaenorol. Ar ôl ystyried y cyfan yn ddiddiwedd ar gyfer ac yn ei erbyn, roedd yn amlwg i mi na allaf ond gwasgaru'r holl bryderon mewn un ffordd - y penderfyniad terfynol. Y peth mwyaf cyffrous i mi oedd dod o hyd i wybodaeth. Ceisiais ddarganfod y posibiliadau ...

Rwy'n cytuno
Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i ddarparu gwasanaethau, addasu hysbysebion, a dadansoddi traffig.