GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Miroslav Beran se sídlem Jana Zajíce 953, 53012 Pardubice, IČ 01160095 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracovávám zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na mě můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Miroslav Beran dbá na bezpečnost osobních dat, které mu předáváte. Přijal jsem vhodná technická a organizační opatření, abych Vaše data dostatečně chránil s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsem od Vás získal, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředávám jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat Miroslava Berana o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracovává. Tyto informace Vám poskytnu zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budu včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás eviduji, budu nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby mám právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytnu osobní údaje, které zpracovávám k Vaší osobě.

Mým právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás eviduji, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud mne informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abych Vaše osobní údaje měl aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abych mohl řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás eviduji. Pokud zjistíte, že mé údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracovávám v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a já následně prověřím oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informuji Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracovávám na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracovávám protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebuji pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste mi někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a já údaje, které zpracovávám výhradně na základě Vašeho souhlasu mám povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@nelzu.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Miroslav Beran
Jana Zajíce 953
530 12 Pardubice

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovávám po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení a jste vyzváni k odsouhlasení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

K čemu vám mohou být cookies prospěšné?

 

  • zvyšují uživatelské pohodlí mého blogu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají a můžeme jej přizpůsobovat vašim potřebám
  • pomáhají nám vyhodnocovat úspěšnost různých prodejních kanálů
  • pomáhají nám měřit a analyzovat účinnost prodejních kanálů
  • pomáhají nám personalizovat reklamu a doručovat vám relevantní obsah
  • bez některých se neobejdeme, zajišťují plnohodnotnou funkčnost stránek

 

Odmítnutí souborů cookies

 

Nastavení použití souborů cookies je možné ve vašem internetovém prohlížeči. Prohlížeče standardně bývají nastaveny tak, že v defaultním nastavení soubory cookies přijímají. Přijímání souborů cookies lze ale pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

 

K informacím o souborech cookies u jiných než zde uvedených nejpoužívanějších prohlížečů můžete čerpat na této stránce. Je to ucelený přehled prohlížečů včetně odkazů na jejich stránky, kde lze konkrétnější informace snadno doledat.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Miroslava Berana dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Miroslav Beran nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Miroslava Berana nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Miroslav Beran zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kontaktní formulář – audit

Poznámka k záznamu: V případě, že na blogu či z reklamy zažádáte o audit svého reklamního účtu

Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeEmail, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon
Účel zpracováníKontaktování a realizace auditu
Doba zpracováníčasově neomezeně

 

Přihlášení k odběru novinek

Poznámka k záznamu: V případě, že si přejete odebírat novinky z mého blogu nelzu.cz prostřednictvím emailu, budeme vám tyto novinky zasílat na základě uděleného souhlasu

Právní titulSouhlas
Osobní údajeEmail
Účel zpracovánízasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem nelzu.cz a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran
Doba zpracovánído odvolání souhlasu

 

Obchodní sdělení vám zasíláme ohledně obdobných produktů či služeb, které jste si koupili, nebo o které jste projevili zájem. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis na adrese info@nelzu.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 733 577 670. V případě, že se z odběru obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

 

Kontaktní formulář – napište nám

Poznámka k záznamu: V případě že k nám vznesete dotaz z formuláře “napište nám”, který je umístěn na webu nelzu.cz, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeEmail, Jméno, Telefon
Účel zpracovánípouze k odpovědi na vaše dotazy z webového formuláře “napište nám”, který je součástí webu nelzu.cz
Doba zpracovánído odvolání souhlasu

Kontaktní formulář slouží pouze jako zákaznická podpora. Kontakty které od vás získáme použijeme pouze ke komunikaci k danému problému. Odpovídáme buď na vámi uvedenou emailovou adresu nebo telefonicky. Takto získané kontakty nejsou dále využívány k marketingovým účelům.

Smlouva o poskytování služeb

Poznámka k záznamu: V případě spolupráce se mnou o Vás potřebuji evidovat osobní údaje.

Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa, Číslo bankovního účtu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon
Účel zpracováníplnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy a dohody o mlčenlivosti
Doba zpracováníčasově neomezeně

 

 

Daňové záznamy

Poznámka k záznamu: V případě vedení daňové evidence o Vás potřebuji evidovat osobní údaje.

Právní titulZákonná povinnost
Osobní údajeAdresa, DIČ fyzické osoby, IČ fyzické osoby, Jméno, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Příjmení, Rodné číslo, Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu
Účel zpracovánívedení a dokladování daňové evidence
Doba zpracování10 let

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne čtvrtek 5.března 2023.

Souhlasím
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.